* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 888, quý khách nhập vào *888
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 888, nhập vào 098*888

Sim Năm Sinh 1968

Số lượng: 2.511
1 0975.311.968 3.690.000 viettel Sim lộc phát Mua sim
2 0866.861.968 7.200.000 viettel Sim lộc phát Mua sim
3 0963.541.968 2.890.000 viettel Sim lộc phát Mua sim
4 0973.301.968 3.690.000 viettel Sim lộc phát Mua sim
5 0869.581.968 2.890.000 viettel Sim lộc phát Mua sim
6 0865.231.968 2.890.000 viettel Sim lộc phát Mua sim
7 0961.411.968 2.890.000 viettel Sim lộc phát Mua sim
8 0865.791.968 3.690.000 viettel Sim lộc phát Mua sim
9 0964.001.968 2.890.000 viettel Sim lộc phát Mua sim
10 0969.451.968 3.000.000 viettel Sim lộc phát Mua sim
11 0961.201.968 2.890.000 viettel Sim lộc phát Mua sim
12 0963.561.968 5.000.000 viettel Sim lộc phát Mua sim
13 0969.411.968 3.000.000 viettel Sim lộc phát Mua sim
14 0972.031.968 3.690.000 viettel Sim lộc phát Mua sim
15 0962.671.968 4.500.000 viettel Sim lộc phát Mua sim
16 0966.731.968 3.690.000 viettel Sim lộc phát Mua sim
17 0865.221.968 2.890.000 viettel Sim lộc phát Mua sim
18 0986.641.968 3.000.000 viettel Sim lộc phát Mua sim
19 0383.881.968 2.890.000 viettel Sim lộc phát Mua sim
20 0971.501.968 3.690.000 viettel Sim lộc phát Mua sim
21 0866.681.968 11.700.000 viettel Sim lộc phát Mua sim
22 0865.651.968 3.690.000 viettel Sim lộc phát Mua sim
23 08.6789.1968 25.000.000 viettel Sim lộc phát Mua sim
24 0865.881.968 4.000.000 viettel Sim lộc phát Mua sim